Internetbrowser updaten

Via est Selection geef je aan welke van de twaalf tests je wilt laten uitvoeren en hoeveel keer . Bij ddress Range stel je het te testen adresbereik in en bij PU Selection geef je aan of je daarbij één cpu of alle beschikbare cpu-kernen wilt aanspreken, en in welke volgorde. De cookie zorgt voor… Continue reading Internetbrowser updaten